GROEP

doumaconsult biedt groepsgewijs:

Systemisch werk/Opstellingen

doumaconsult organiseert regelmatig opstellingen voor particulieren en zakelijke opdrachtgevers (zie voor data de agenda op de contactpagina). Een opstelling kan deel uitmaken van een (coachings)traject. In een groep van 6 tot 10 mensen kunnen dringende vraagstukken tot leven komen en diepgaande inzichten ontstaan. Afhankelijk van de vraag kan het gaan om een familieopstelling, structuuropstelling, organisatie- of loopbaanopstelling. Je kunt je opgeven als je een vraagstuk wilt opstellen, maar ook als je eerst alleen als representant een dag wilt meemaken.

Combinatie
Ook is het mogelijk om een combinatie te maken. Dan is er eerst een individueel gesprek. Daarna neem je deel aan een workshop als representant en een volgende workshop breng je je vraag in. Dit traject wordt ook afgesloten met een individueel gesprek.

Wil je meer weten over opstellingen, dan kun je hier meer informatie downloaden:
- Opstellingen algemeen;
- Familie Opstellingen;
- Loopbaan Opstellingen.

Intervisiebegeleiding

Bij intervisie gaat het om collegiale ondersteuning en advisering bij werkproblemen.
Het doel is drieledig:
  • leren over de eigen werkaanpak
  • vergroten van het oplossend vermogen
  • verkrijgen van inzicht in communicatiepatronen.

Het is een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces. doumaconsult biedt steun bij de opzet en aanvankelijke begeleiding van intervisiegroepen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de groep zelfsturend, dus zonder externe begeleiding, doorgaat.

Teambegeleiding

Afhankelijk van de vraagstelling kan doumaconsult ondersteunen bij teamvorming en teamontwikkeling.Startpagina