INTRO

In de huidige samenleving zijn organisaties voortdurend in beweging.
In een voortdurende cyclus van verandering, beweging, loslaten en vernieuwen is een afwisselend ritme van inkeer en handelen noodzakelijk voor zowel de individuele mens als de organisatie. Iedere eenzijdigheid in de dynamiek leidt tot verstoring en verlies van vitaliteit. Sommige medewerkers ervaren deze dynamiek en ontwikkelingen als kans, anderen als bedreiging. Ziet de medewerker vooral kansen, dan zal hij zijn talent willen gebruiken en de organisatie verder helpen. In de natuurlijke cyclus van een zich ontwikkelende organisatie is het daarom van groot belang om de medewerkers vitaal te houden.

doumaconsult helpt medewerkers de kansen, de mogelijkheden, te zien. Wij bemiddelen tussen en ondersteunen medewerker en organisatie om de persoonlijke doelen en de organisatiedoelen met elkaar te verbinden. De verbinding vindt plaats bij start en finish in een driegesprek tussen de vertegenwoordiger van de organisatie, vaak de leidinggevende, en de coach en medewerker. De doelen geven richting aan het traject. Vervolgens wordt in het vertrouwelijke contact tussen coach en medewerker het gewenste proces op gang gebracht. Wij stimuleren medewerkers hun persoonlijke drijfveren op te sporen en hun authenticiteit te herinneren. doumaconsult werkt samen met medewerkers aan hun zelfbewustzijn en zelfinzicht zodat ze, vertrouwend op zichzelf, keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en hun rol in de organisatie.

De methodiek van doumaconsult is geŽnt op het gedachtegoed van psychosynthese en systemisch werk.

Startpagina

Mail deze website naar iemand die mogelijk interesse heeft.