Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA en sta geregistreerd in het register RBCZ. Deze kwaliteitsregistratie kan voor zorgverzekeraars een criterium zijn voor vergoeding. Psychosynthese wordt door diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor:

http://www.nvpa.org/zorgverzekeraars-hulpverleners.html

Daarnaast zijn steeds meer werkgevers bereid om te betalen voor een traject; zeker als er budget is in het kader van persoonlijke ontwikkeling, scholing of deskundigheidsbevordering.

 

 

Ik houd mij aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Link. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Onder de link: popup:

Je hebt een klacht. Wat nu?
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: NVPA

https://nvpa.org/content/voor-clienten-1

Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.