Praktijkinfo
Wat je even moet weten
Praktijkinformatie
Wat je even moet weten
Praktijkinformatie
Wat je even moet weten

Wat je even moet weten

Vergoeding

Een zakelijk coachingstraject bestaat meestal uit 12 sessies van 1,5 uur. Mogelijk is jouw werkgever bereid hiervoor te betalen. De meeste bedrijven hebben wel een budget voor Opleiding en Persoonlijk Ontwikkeling.

Een particulier therapeutisch traject, op eigen kosten, is meestal een iets langer traject, waar we nog meer de diepte ingaan om bepaalde thema’s verder te verkennen.

Als je aanvullend verzekerd bent, kun je bij de meeste zorgverzekeraars de kosten voor een gedeelte vergoed krijgen. Klik op het logo hiernaast voor een overzicht.

Wachttijd

Ik streef ernaar om een eerste kennismakingsgesprek te kunnen doen binnen 5 werkdagen. Afhankelijk van jouw doelstelling en van de verwachte lengte van het traject kunnen we dan op korte of wat langere termijn starten. Neem maar contact met mij op; dat kan rechtstreeks en hoeft niet via de huisarts.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA en sta geregistreerd in het register RBCZ. Deze kwaliteitsregistratie kan voor zorgverzekeraars een criterium zijn voor vergoeding.

Ik houd mij aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de de klachten- en geschillenregeling. . Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Je hebt een klacht. Wat nu?


Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: NVPA

Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Privacyverklaring

As je de privacyverklaring van DoumaConsult in wilt zien, klik dan op het PDF symbool.

Beroepscode

 DoumaConsult werkt volgens de beroepscode van de NVPA. Klik hiervoor op het PDF symbool.